Ostrava slaví 750 let!

Roku 1267 (29. listopadu) je zmíněna osada Ostrava v závěti olomouckého biskupa Bruna (1205?-1281)

Osídlení lokality města Ostravy je velmi staré. Dokazuje to světoznámý nález tzv. Petřkovické venuše na vrchu Landek o stáří 23 tisíc let i četné další archeologické nálezy. Přesto je symbolicky za datum založení Ostravy pokládán 29. listopad 1267. Právě v tento den olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku vydal svůj testament, ve kterém se poprvé o městě Ostravě hovoří. Jde tak o písemné potvrzení existence města a tudíž o jeho symbolické „založení“. Město Ostrava spolu s dalšími subjekty, zejména Ostravským muzeem a Archivem města Ostravy, připravilo pro oslavy tohoto mimořádného jubilea zvláštní projekt.


Celoroční projekt k významnému výročí 750 let od první písemné zmínky o městě, konkrétně o dnešní Moravské Ostravě, má důstojným a atraktivním způsobem připomenout bohatou historii Ostravy a Ostravska. Jeho součástí jsou velké i menší výstavy, publikace a přednášky, koncerty, soutěže pro malé i velké či jednorázové akce. Oslavy tři čtvrtě tisíciletí trvání města budeme slavit průběžně po celý rok, zapojují se do nich různé další kulturní a společenské instituce, školy a organizace. Pro další zájemce vyhlásilo Město Ostrava grantové schéma, v jehož rámci se budou moci do programu oslav svým dílem zapojit.Pojďte oslavit výročí spolu s námi!

Nahlédněte do harmonogramu akcí.

01listopad
Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti
Základní škola Proskovice
30listopad
01listopad
30listopad
04září
30listopad
31říjen
30listopad
31říjen
29listopad
19listopad
19listopad
23listopad
Přednášky projektu Černé oči Ostravy
pobočky Knihovny města Ostravy
23listopad
24listopad
24listopad
24listopad
Stříhali dohola Josefa Kainara
Divadlo loutek Ostrava
24listopad
25listopad
Fajny pořad v novym fěrtuchu
Hvězdárna a Planetárium Johanna Palisy
25listopad
29listopad
Přejeme ti, Ostravo!
Prokešovo náměstí
29listopad
29listopad
Hudební rodný list města Ostravy
Janáčkova konzervatoř Ostrava
29listopad
04prosinec
31prosinec
05prosinec
29prosinec

Ostrava historická i moderní

Víte, že Ostrava má nejvyšší radnici?

Ostrava je svérázné a výjimečné město, kde najdeme průmysl i industriální památky, zajímavé přírodní lokality, řadu kulturních a sportovních stánků, ale také nápadité a činorodé lidi, kteří dělají báječné věci. Ostrava má řadu NEJ!, například nejvyšší vyhlídkovou radniční věž v republice, nejhlubší uhelný důl, největší hyperbarickou komoru, superpočítač pro celou republiku, ale také úžasnou zoologickou zahradu a další unikáty. Má i pradávnou historii osídlení – Petřkovická venuše z vrchu Landek je stará 23 tisíc let. Náměstí, dnes Masarykovo, ožívalo trhy už ve středověku a objev uhlí v roce 1763 v údolí Burňa pak zcela změnil život města. Připomeňme si u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě pár zajímavých faktů.

Fakta

Uhlí a železo přineslo městu rozkvět

Uhlí a železo přineslo městu rozkvět

Všestranné oživení přinesl Ostravsku objev uhlí v roce 1763 v údolí Burňa v Polské Ostravě. S pravidelnou těžbou začal majitel panství František Josef hrabě Wilczek v roce 1787. Číst dál…

Dolní oblast Vítkovice

Dolní oblast Vítkovice

K Ostravě neodmyslitelně patří světově unikátní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice, kde se mezi léty 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Číst dál…

Krásné vandrovní listy

Krásné vandrovní listy

K prosperitě města Ostravy výrazně přispívali zdejší řemeslníci, převážně vážení měšťané a majitelé domů na náměstí. Číst dál…

Také některé obvody mají dlouhou historii

Také některé obvody mají dlouhou historii

Základ města a dodnes i jeho přirozené centrum tvoří Moravská Ostrava. Tato lokalita byla poprvé zmíněna v závěti olomouckého biskupa 29. listopadu 1267, v lednu 1279 se pak o ní píše jako o městě, v němž právě přebýval olomoucký biskup.

Číst dál…

Nejmodernější stadion v republice

Nejmodernější stadion v republice

Ostrava je pořadatelským městem vrcholných sportovních utkání. K nim patří atletický mítink Zlatá tretra, jehož se účastní opravdové světové sportovní hvězdy.
Číst dál…

Město přeje studentům

Město přeje studentům

Na území Ostravy se nacházejí tři vysoké školy: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita a Vysoká škola podnikání a práva, dohromady je navštěvuje téměř 28 tisíc studentů.
Číst dál…