170 let Severní dráhy císaře Ferdinanda

170 let Severní dráhy císaře Ferdinanda
Ředitel železničního muzea Vojtěch Hermann u zabezpečovacího zařízení na nádražích.

Město Ostrava podpořilo dotací z výzvy k 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě hned dva projekty Železničního muzea moravskoslezského. Prvním je výstava k 170 letům Severní dráhy císaře Ferdinanda, druhým pak zpracování a tisk tří publikací, a to o historii trati Lipník – Bohumín a na ní navazující výtopny Moravská Ostrava a dílen Severní dráhy císaře Ferdinanda v Přívoze.

Příchod železnice do Ostravy byl významným mezníkem v rozvoji města. Hlavním důvodem výstavby trati bylo přiblížit dráhu ke zdroji uhlí a propojit Vídeň se Slezskem a Haličí. Úsek mezi Lipníkem a Bohumínem měřil 76 km a jeho výstavba probíhala mezi léty 1844 až 1847.  Slavnostně pak byl uveden do provozu 1. května 1847. Naše výstava přibližuje 170. výročí této mimořádné události a zároveň přispívá k oslavě 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě,“ řekl ředitel Železničního muzea moravskoslezského Vojtěch Hermann.

Veřejnosti je výstava přístupná od počátku letošního května do dubna příštího roku v prostorách nádraží Ostrava střed. Předkládá návštěvníkům podrobné historické údaje, které nebyly doposud publikovány, ukazuje zajímavé staré dokumenty, výkresy a dobové fotografie, železniční předměty, model osobního vlaku z poloviny 19. století a jiná zařízení, která mají vztah k této dráze. Jednou ze zajímavostí, které se zde můžete dozvědět je například i skutečnost, proč bylo ostravské hlavní nádraží postaveno na katastru obce Přívoz, a to 3 km od centra Moravské Ostravy, a její obyvatelé tak museli k vlaku chodit pěšky“.

Organizovaná doprava cestujících byla zahájena až v polovině 60. let 19. století, kdy své služby nabídli fiakristé a drožkaři. Přeprava zboží i hutního materiálu byla zajišťována povozy po tehdy jediné a často blátivé ulici, dnešní Nádražní třídě, kde byl zároveň hnán i dobytek na jatka. Až 1. srpna 1856 vystavěly železárny ve Vítkovicích mezi svou hutí a Přívozem koňskou dráhu, napojenou i na jámu Karolina.

Vernisáž výstavy se konala 1. května 2017, a pro veřejnost jsou výstavní prostory otevřeny vždy ve středu a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin, v sobotu od 9 do 16 hodin a v neděli od 9 do 13 hodin.

Na tuto ojedinělou výstavu navazuje i nová publikace železničního muzea, vydaná ke dvěma sedmičkovým výročím, a to 170. výročí Severní dráhy císaře Ferdinanda, a 750 let od první písemné zmínky o Ostravě. První část publikace popisuje historii stavby úseku trati mezi Lipníkem a Bohumínem, a významná část je věnována obcím Moravská Ostrava a Přívoz ve vztahu nejen k železnici, ale také hutnictví a dobývání uhlí. Tato první parostrojní železnice postavená na Ostravsko byla jednou z prvních v českých zemích i celém Rakousku-Uhersku vystavěna společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda, pojmenované po tehdejším císaři Ferdinandu I.

Publikace byla slavnostně pokřtěna 1. května na vernisáži výstavy v historických prostorách nádraží Ostrava střed. Do podzimu k Národnímu dni železnice budou připraveny železničním muzeem další dvě publikace, které se budou věnovat historii železničních dílen a výtopny v Přívoze.

Oba projekty, připravené Železničním muzeem moravskoslezským, důstojným a atraktivním způsobem připomínají v roce významného jubilea Ostravy její zajímavou a bohatou historii.