Ostrava slaví 750 let!

Roku 1267 (29. listopadu) je zmíněna osada Ostrava v závěti olomouckého biskupa Bruna (1205?-1281)

Osídlení lokality města Ostravy je velmi staré. Dokazuje to světoznámý nález tzv. Petřkovické venuše na vrchu Landek o stáří 23 tisíc let i četné další archeologické nálezy. Přesto je symbolicky za datum založení Ostravy pokládán 29. listopad 1267. Právě v tento den olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku vydal svůj testament, ve kterém se poprvé o městě Ostravě hovoří. Jde tak o písemné potvrzení existence města a tudíž o jeho symbolické „založení“. Město Ostrava spolu s dalšími subjekty, zejména Ostravským muzeem a Archivem města Ostravy, připravilo pro oslavy tohoto mimořádného jubilea zvláštní projekt.


Celoroční projekt k významnému výročí 750 let od první písemné zmínky o městě, konkrétně o dnešní Moravské Ostravě, má důstojným a atraktivním způsobem připomenout bohatou historii Ostravy a Ostravska. Jeho součástí jsou velké i menší výstavy, publikace a přednášky, koncerty, soutěže pro malé i velké či jednorázové akce. Oslavy tři čtvrtě tisíciletí trvání města budeme slavit průběžně po celý rok, zapojují se do nich různé další kulturní a společenské instituce, školy a organizace. Pro další zájemce vyhlásilo Město Ostrava grantové schéma, v jehož rámci se budou moci do programu oslav svým dílem zapojit.

Pojďte oslavit výročí spolu s námi!

Nahlédněte do harmonogramu akcí.

23březen
Ostrava nevídaná
Muzeum města Ostravy
02červenec
30červen
Evropská historie v ostravských ulicích
Slezskoostravský hrad, ulice v centru města
02červenec
03červenec
31srpen
10červenec
31červenec
11červenec
11červenec
19červenec
22červenec
07srpen
Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti
Radnice Mor. Ostrava a Přívoz, Galerie MOaP 1. patro
31srpen
23srpen
23srpen
26srpen
26srpen
04září
30listopad
04září
29září
05září
Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti
Základní škola Stará Bělá
30září
08září
Historický rej
centrum města a Slezskoostravský hrad
09září
09září
65 let jezdí trolejbusy v Ostravě – Den otevřených dveří
areál vozovny trolejbusů, Sokolská třída
09září

Ostrava historická i moderní

Víte, že Ostrava má nejvyšší radnici?

Ostrava je svérázné a výjimečné město, kde najdeme průmysl i industriální památky, zajímavé přírodní lokality, řadu kulturních a sportovních stánků, ale také nápadité a činorodé lidi, kteří dělají báječné věci. Ostrava má řadu NEJ!, například nejvyšší vyhlídkovou radniční věž v republice, nejhlubší uhelný důl, největší hyperbarickou komoru, superpočítač pro celou republiku, ale také úžasnou zoologickou zahradu a další unikáty. Má i pradávnou historii osídlení – Petřkovická venuše z vrchu Landek je stará 23 tisíc let. Náměstí, dnes Masarykovo, ožívalo trhy už ve středověku a objev uhlí v roce 1763 v údolí Burňa pak zcela změnil život města. Připomeňme si u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě pár zajímavých faktů.

Fakta

Uhlí a železo přineslo městu rozkvět

Uhlí a železo přineslo městu rozkvět

Všestranné oživení přinesl Ostravsku objev uhlí v roce 1763 v údolí Burňa v Polské Ostravě. S pravidelnou těžbou začal majitel panství František Josef hrabě Wilczek v roce 1787. Číst dál…

Dolní oblast Vítkovice

Dolní oblast Vítkovice

K Ostravě neodmyslitelně patří světově unikátní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice, kde se mezi léty 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Číst dál…

Krásné vandrovní listy

Krásné vandrovní listy

K prosperitě města Ostravy výrazně přispívali zdejší řemeslníci, převážně vážení měšťané a majitelé domů na náměstí. Číst dál…

Také některé obvody mají dlouhou historii

Také některé obvody mají dlouhou historii

Základ města a dodnes i jeho přirozené centrum tvoří Moravská Ostrava. Tato lokalita byla poprvé zmíněna v závěti olomouckého biskupa 29. listopadu 1267, v lednu 1279 se pak o ní píše jako o městě, v němž právě přebýval olomoucký biskup.

Číst dál…

Nejmodernější stadion v republice

Nejmodernější stadion v republice

Ostrava je pořadatelským městem vrcholných sportovních utkání. K nim patří atletický mítink Zlatá tretra, jehož se účastní opravdové světové sportovní hvězdy.
Číst dál…

Město přeje studentům

Město přeje studentům

Na území Ostravy se nacházejí tři vysoké školy: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita a Vysoká škola podnikání a práva, dohromady je navštěvuje téměř 28 tisíc studentů.
Číst dál…