Archiválie k 750. výročí první zmínky o městě

Archiválie k 750. výročí první zmínky o městě
Listina z 11. listopadu 1426 s první ostravskou pečetí; vyobrazen je na ní kůň.

Ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová ukazuje nejstarší památky z dějin Ostravy.