Archiválie k 750. výročí první zmínky o městě

Ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová ukazuje nejstarší památky z dějin Ostravy.