Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti

Typ: Putovní výstava
Datum konání: 09.září - 30.září 2017
Místo konání: Dělnický dům Polanka nad Odrou
Odkaz: -

Kromě čtyř panelů jednotných pro všechny obvody je vždy vystaven jeden specifický pro daný obvod.

Panel věnovaný městskému obvodu Polanka nad Odrou představuje hlavní dominanty obce – školu a kostel a dnes již bohužel značně zchátralý zámek. Připomenuty jsou rovněž nejznámější osobnosti spojené s historií obce letec Jiří Král a malířka Helena Salichová. Stranou nezůstala ani národní přírodní rezervace Polanská niva, vyhlášená v r. 1985, která se stala vyhledávaným výletním místem pro obyvatele nejširšího okolí Ostravy.

Výstava se koná od 9. do 30. září v Dělnickém domě, vernisáž se uskuteční 9. září v 11 hodin.

Pro veřejnost je přístupná denně od 15. hod do 20. hod, lze domluvit i jinou hodinu na tel: 727 870 790.