Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti

Typ: Putovní výstava
Datum konání: 02.říjen - 31.říjen 2017
Místo konání: Radnice městského obvodu Nová Bělá
Odkaz: -

Výstava připravená Archivem města Ostravy k výročí města putuje v průběhu roku všemi ostravskými obvody. Čtyři základní panely provedou návštěvníka prostřednictvím nejdůležitějších časových mezníků dějinami města v období pravěku, středověku, v 19. a 20. století, pátý je specifický pro daný obvod.

Panel věnovaný městskému obvodu Nová Bělá představuje hlavní dominanty obce – kapli a školu. Připomenuti jsou také novobělští občané, kteří se pro své protiněmecké postoje během druhé světové války stali oběťmi nacistické okupační moci. Vzhledem k zemědělskému charakteru obce nezůstaly stranou rovněž osudy samostatně hospodařících zemědělců v 50. letech 20. století.

Vernisáž výstavy se uskuteční 2. října 2017 v 16 hodin v radnici městského obvodu.