Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti

Typ: Putovní výstava
Datum konání: 01.listopad - 30.listopad 2017
Místo konání: Základní škola Proskovice
Odkaz: -

Výstava byla připravena při příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě. Čtyři základní panely provedou návštěvníka prostřednictvím nejdůležitějších časových mezníků dějinami města v období pravěku, středověku, v 19. a 20. století.

Panel věnovaný městskému obvodu Proskovice zachycuje významné události a objekty, které jsou neodmyslitelně spjaté s tímto obvodem. Výstava připomíná patrona obce svatého Floriána, jemuž byla v minulosti zasvěcena kaple i kostel. Dále si všímá spolků, které se podílely na dění v obci a v neposlední řadě zmiňuje jednoho z nejznámějších rodáků, hudebního pedagoga a sbormistra Františka Lýska.

Vernisáž výstavy se koná 1. listopadu 2017 v17 hodin.

Výstava bude veřejnosti přístupná ve všední dny od 17 do 18 hodin.