Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti

Typ: Putovní výstava
Datum konání: 01.listopad - 30.listopad 2017
Místo konání: Úřad MO Martinov
Odkaz: -

Výstava s názvem symbolizujícím ve zkratce cestu, kterou naše město urazilo na své pouti od pravěku až po současnost, byla připravena při příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě. Čtyři základní panely provedou návštěvníka prostřednictvím nejdůležitějších časových mezníků dějinami města v období pravěku, středověku, v 19. a 20. století.

Panel městského obvodu Martinov vyzdvihuje symboly v minulosti převážně zemědělské obce: urbář, zděnou kapli se zvonicí, starou školu či existenci objektu nyní již bývalého masokombinátu. Dále připomíná historii místního sbor dobrovolných hasičů a významného občana, letce plk. Adolfa Musálka, příslušníka zahraničního odboje za 2. světové války.

Vernisáž výstavy je 1. listopadu v 15 hodin v prostorách městského úřadu.

Výstava bude veřejnosti přístupná v pondělí a středu vždy od 13 do 17 hodin.