Pohádka ZOB, ZOB, ZOBAN

Typ: pro děti
Datum konání: 04.listopad - 04.listopad 2017
Místo konání: Divadlo D21 Praha
Odkaz: -

Národní divadlo moravskoslezské připravilo v rámci oslav 750. výročí první písemné zmínky o městě operu pro děti a s dětmi ZOB, ZOB, ZOBAN. Původní název zní Vrať nám, ptáku, hastrmana aneb ne tak docela krátká operka pro děti. Vznikla během věznění skladatele Edvarda Schiffauera a libretisty Ivana Binara na Borech. Nová inscenace této operky se zabývá nejen vlastním pohádkovo-říkankovým příběhem, ale i pohledem na historii ostravských divadel v době socialismu, a také osudem ostravského rodáka Edvarda Schiffauera, jehož aktivity a věznění budou v rámci inscenace přiblíženy dětskému divákovi.

Představení, které je realizováno ve spolupráci s Operním studiem DNM a Ateliérem pro děti a mládež při NDM, mělo premiéru 24. září ve foyeru DAD. Na počátku listopadu bude předvedeno v Praze v rámci projektu Ostrava v Praze a festivalu hudebního divadla Opera.

Plánovány jsou rovněž reprízy představení v prosinci v Ostravě. Více na stránkách NDM.

Inscenace je realizována za finanční podpory města Ostravy v rámci 750. výročí první písemné zmínky o městě.