Město přeje studentům

Město přeje studentům
V roce 2016 promovali první ostravští lékaři

Na území Ostravy se nacházejí tři vysoké školy: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita a Vysoká škola podnikání a práva, dohromady je navštěvuje téměř 28 tisíc studentů.
(Pokračování textu…)