Cenné archiválie z historie města Ostravy předvedeny v Archivu města Ostravy

Cenné archiválie z historie města Ostravy předvedeny v Archivu města Ostravy
Listina z 11. listopadu 1426 s první ostravskou pečetí; vyobrazen je na ní kůň.

První letošní velké setkání s novináři k programu oslav 750 let od první písemné zmínky o Ostravě se konalo 18. ledna v Archivu města Ostravy, kde o významu výročí a programu oslav hovořili primátor města Tomáš Macura a ředitelky archivu Blažena Przybylová a Ostravského Muzea Jiřina Kábrtová.Při setkání s novináři předvedla ředitelka AMO Blažena Przybylová nejcennější archiválie, například listinu českého krále Ferdinanda ze 7. června 1532, kterou byla povýšena na městys obec Třebovice.

Muzeum oslavuje už nyní výročí unikátní výstavou Korunovační klenoty v dějinách světa, která potrvá do 5. března. Na ni naváže výstava věnovaná životu ve středověké Ostravě s názvem Ostrava nevídaná. Historii města a jeho městských obvodů je věnována putovní výstava. Archiv města Ostravy připravuje publikaci věnovanou středověké Moravské Ostravě a publikaci Ostrava v datech.

Zajímavou akcí k jubileu se stane interaktivní hra, která Ostravany zavede na různá místa ve městě, nebo dějepisné soutěže pro žáky ostravských středních a základních škol. Vrcholem oslav bude historický víkend v centru města a v okolí Slezskoostravského hradu ve dnech 8. a 9. září. Ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským je na 9. září připravována rovněž Mše svatá na Masarykově náměstí.