Černé oči Ostravy – detektivem v centru města

Černé oči Ostravy – detektivem v centru města
V Knihovně města Ostravy.

Knihovna města Ostravy připravila k 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě projekt Černé oči Ostravy. Soubor čtyřiceti akcí se uskuteční od dubna do listopadu 2017, zapojeno je celkem dvanáct ostravských knihoven. V pondělí 22. května začíná v pobočkách na Opavské a Vietnamské ulici v Porubě soutěž Co Ostravak, to historik.

Jedná se o dlouhodobou detektivní soutěž pro děti (a nejen pro ně) o ceny. Po dobu 5 týdnů bude v obou pobočkách vyvěšena mapa centra Ostravy. Na ní je čísly označeno šest míst. Úkolem soutěžících je odhalit na základě informací památky, které se pod těmito čísly ukrývají.

Knihovna města Ostravy dále připravila v rámci projektu Černé oči Ostravy přednášky s osobnostmi ostravské hudební scény ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, debaty s místními patrioty o historii jednotlivých částí Ostravy, procházky dělnickými koloniemi či prezentace historické lidové hudby z Ostravska. Cílem je podpora aktivního sebevzdělávání obyvatel Ostravy. Akce jsou zaměřeny zejména na děti mladšího i staršího školního věku a seniory, neboť právě tito jsou dvěma nejvíce frekventovanými kategoriemi návštěvníků knihovny. Knihovna města Ostravy chce podpořit a rozvíjet pozitivní vztah lidí k místu, ve kterém žijí, k jeho bohaté historii a šířit informovanost o kulturním dědictví Ostravy.

Projekt Černé oči Ostravy je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.