Databáze ostravských památek a architektury a vzpomínka na Blaženu Przybylovou

Databáze ostravských památek a architektury a vzpomínka na Blaženu Przybylovou
Titulní stránka Mapy ostravských památek a architektury (výřez)

Tři stovky kulturních památek a zajímavých architektonických děl přináší nová elektronická Databáze ostravských památek a architektury, kterou najdete na adrese www.ostravskepamatky.cz. Součástí databáze bude i tištěná Mapa ostravských památek a architektury, v níž najdete 111 ostravských staveb, které stojí za to vidět. Vznik databáze a mapy finančně podpořilo mj. město Ostrava.

Unikátní Databázi ostravských památek a architektury a Mapu ostravských památek a architektury, jejichž slavnostní uvedení se bude konat 20. prosince za účasti primátora Tomáše Macury, připravil a vydal spolek Fiducia ve spolupráci s Antikvariátem Fiducia, územním pracovištěm Národního památkového ústavu a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. Autorem fotografií je Roman Polášek, autorem hesel databáze a mapy pak uznávaný historik umění Martin Strakoš.

Kromě starších památek, především kostelů a zámků, dokládajících preindustriální minulost regionu, se památkový fond Ostravy skládá především z památek z druhé poloviny 19. století a 20. století. „Památky v mapě reprezentují jednotlivá období a dávají dobrý přehled o všech historických vrstvách architektury v Ostravě od středověku až po novou architekturu po roce 2000. I databáze se drží principu reprezentativnosti tak, aby v ní byly zastoupeny všechny stylové vrstvy, časová období, klíčové stavby a osobnosti, utvářející architektonickou kulturu města i regionu,“ uvedl Martin Strakoš.

Součástí slavnostního uvedení databáze a mapy ostravských památek bude rovněž křest nového čísla bulletinu Krásná Ostrava, věnovaného in memoriam člence spolku, archivářce a ředitelce Archivu města Ostravy Blaženě Przybylové.