Dolní oblast Vítkovice

Dolní oblast Vítkovice
Svět techniky

K Ostravě neodmyslitelně patří světově unikátní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice, kde se mezi léty 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo.

Nyní se industriální komplex změnil na vzdělávací, společenské a kulturní centrum s nadregionálním dosahem. Spadá pod něj Multifunkční aula Gong a její galerie, U6 – malý svět techniky ale také Landek park s největší expozicí hornictví v České republice.  Skipovým výtahem se jezdí na vrchol vysoké pece č. 1, v aule Gong v někdejším plynojemu probíhají odborné konference, mezinárodní kongresy nebo koncerty a v Malém světě techniky U6 si hrají děti i jejich rodiče. V areálu se také nachází Velký svět techniky, který ukazuje vědu a techniku jako zábavnou hru, kulturní čtvrť Hlubina láká nejen hudebníky a kapely, ale také sochaře, grafiky, vizuální umělce, milovníky hudebních koncertů a jiných kulturních akcí.