Historie v ostravských ulicích

Historie v ostravských ulicích
Centrum Ostravy - Evangelický kostel

V ulicích centra Ostravy a na nádražích jsou od středy 28. června instalovány výstavní panely mapující historii míst, v nichž se panely nacházejí. Instalace přispívá jako další zajímavý počin k pestrým oslavám 750. výročí první písemné zmínky o Moravské Ostravě.  

Kromě Masarykova nebo Benešova náměstí jsou panely umístěny i v Husově sadu nebo na největších ostravských nádražích. Historické fotografie se stručnými popiskami seznamují návštěvníky s dějinami míst, ve kterých se právě nacházejí. Lidé čekající na vlak nebo přijíždějící do Ostravy se dozví informace z historie svinovského a hlavního nádraží, ale také o vývoji měst Svinova a Přívozu. V centru jsou zmapována významná místa, jako je okolí náměstí Dr. E. Beneše s bývalou budovou městské spořitelny, nakladatelského domu Melantrich nebo známého „paláce“ Elektra. Na Masarykově náměstí si na panelech můžete připomenout historii staré radnice, nebo třeba tramvajovou dopravu. Svých panelů se dočká i Alšovo náměstí v Porubě a také Hrabůvka.

Výstavu pořádá město Ostrava, potrvá do konce září.