Korunovační klenoty v dějinách světa

Výstava přináší desítky unikátních replik korunovačních klenotů významných říší Evropy, Asie, Ameriky a Afriky. V takovém rozsahu jako v Ostravském muzeu je představena úplně poprvé.