Krásné vandrovní listy

Krásné vandrovní listy
Vandrovní list

K prosperitě města Ostravy výrazně přispívali zdejší řemeslníci, převážně vážení měšťané a majitelé domů na náměstí.

O jejich existenci a sdružování v ceších vypovídají např. cechovní artikule soukeníků, ševců, řezníků, kovářů, kolářů, nebo umělecky provedené výuční či vandrovní listy, dokládající jejich praxi. Na snímku vandrovní list soukeníka z roku 1820.