Město přeje studentům

Město přeje studentům
V roce 2016 promovali první ostravští lékaři

Na území Ostravy se nacházejí tři vysoké školy: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita a Vysoká škola podnikání a práva, dohromady je navštěvuje téměř 28 tisíc studentů.

Pro ně je připraveno zázemí v univerzitních kampusech, ten nejkomplexnější má VŠB-TUO, který jako jediný v ČR má i svou vlastní hvězdárnu a planetárium. Na snímku: loni na Ostravské univerzitě promovali první lékaři.
VŠB-TUO: 7 fakult, téměř 16 700 studentů
Ostravská univerzita: 6 fakult, téměř 9 400 studentů
VŠ podnikání a práva: 1855 studentů