Nároží Matičního gymnázia bude nosit jméno Rudolfa Tlapáka

Nároží Matičního gymnázia bude nosit jméno Rudolfa Tlapáka
Účastníci slavnostního odhalení pamětní desky Rudolfu Tlapákovi.

K dlouhé řadě tzv. sedmičkových výročí, které navazují na oslavy 750 let od první písemné zmínky o Ostravě, patří také 120. výročí založení Matičního gymnázia Ostrava. To bylo slavnostně otevřeno jako první česká střední škola v ostravském regionu 16. září 1897. Ve čtvrtek 28. září byla u této příležitosti na jeho budově na rohu Matiční a Šmeralovy ulice odhalená pamětní deska prvorepublikového organizátora kulturního života na Ostravsku a ředitele gymnázia Rudolfa Tlapáka. Místo dostalo symbolický název Tlapákovo nároží v připomínce na skutečnost, že Šmeralova ulice nesla v minulosti právě jeho jméno. Pamětní deska vznikla v ateliéru Jaroslava Koléška z Ostravské univerzity. Město na ni přispělo částkou 135 tisíc korun. Slavnostního aktu se zúčastnil primátor Tomáš Macura.

Rudolf Tlapák se narodil 27. srpna 1884 v Zaječicích u Chrudimi. Do Ostravy přišel v roce 1905 za svou láskou a budoucí manželkou. Učit začal v roce 1908. Předválečný člen Sokola a Matice ostravské strávil první světovou válku v Rusku, kde po téměř čtyřletém zajetí vstoupil do československých legií. Po návratu se vrátil k učitelské profesi a v roce 1934 se stal ředitelem státního čs. gymnázia v Moravské Ostravě. S jeho jménem jsou spojeny aktivity v kulturních a osvětových institucích jako např. Lidové univerzitě Masarykově, Kulturní radě pro širší Ostravsko, Okresním osvětovém sboru, Ústřední knihovní radě, Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu přejmenovaného později na spolek Dům umění či Masarykovy letecké ligy. V letech 1924 až 1939 předsedal jednotě Československé obce legionářské v Moravské Ostravě. Pro své národní uvědomění a politickou orientaci byl v září 1939 zatčen gestapem a v říjnu 1940 zahynul v koncentračním táboře v Oranienburgu u Berlína. V roce 1948 mu byl prezidentem republiky udělen in memoriam Československý válečný kříž 1939. Jeho jméno nese jedna z ulic v Ostravě-Hrabůvce.