Nevídané obrazy Jana Sládka z muzejní sbírky

Nevídané obrazy Jana Sládka z muzejní sbírky
Ředitelka muzea Jiřina Kábrtová u jednoho ze Sládkových obrazů

Dalším unikátem prezentovaným na výstavě Ostrava nevídaná je soubor třiceti obrazů osobnosti ostravské výtvarné scény a teorie umění mezi dvěma válkami Jana Sládka. Výtvarná díla, pocházející ze sbírek Ostravského muzea, byla u příležitosti této výstavy odborně zpracována k vystavení.

Muzeum prezentuje soubor obrazů zdejšího rodáka, jehož rozsáhlé dílo přes nadregionální význam zůstává veřejnosti poněkud neznámé, vůbec poprvé. Jan Sládek se narodil roku 1906 v Ostravě-Kunčičkách (zemřel 1982 v Praze). Byl malířem, grafikem, kostýmním výtvarníkem, pedagogem a překladatelem, ale také scénografem a ilustrátorem knih. Ilustroval například díla K. J. Erbena, Karolíny Světlé, Zikmunda Wintra a dalších. Mezi dvěma válkami byl významnou postavou ostravské výtvarné scény a teorie umění. Volné tvorbě věnoval Sládek pozornost od konce dvacátých let do konce let padesátých 20. století, přičemž nejbohatěji ji rozvinul v letech třicátých. V jeho tvorbě se setkáváme se sociální tématikou, tvořil pod vlivem kubismu. Ve třicátých letech 20. století působil v Ostravě, kde se zasloužil o organizaci kulturního života. Po skončení druhé světové války se přesunul do Prahy a kromě ilustrování knih se věnoval především scénografii.

Na výstavě Ostrava nevídaná jsou vystavena Sládkova díla z uceleného souboru městských a industriálních interiérů, pocházející ze sbírek Ostravského muzea. Najdeme je v tematickém celku Ostrava poetická, v němž jsou na výstavě zastoupeni výhradně ostravští, respektive regionální malíři.

Před zahájením výstavy, připravené k 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě, musel být soubor Sládkových děl odborně zpracován, zdokumentován i orámován.  Po ukončení výstavy 2. července pak bude uložen ve speciálních složkách a krabicích do depozitáře, připravený k zápůjčkám dalším muzeím a galeriím, které již nyní o něj projevují zájem. Na odborné zpracování a uložení Sládkova díla získalo Ostravské muzeum účelovou dotaci Města Ostravy v rámci výzvy „750. výročí první písemné zmínky o městě“.