Obvod Mariánské Hory a Hulváky oslaví dvě významná výročí

Obvod Mariánské Hory a Hulváky oslaví dvě významná výročí
Kostel Panny Marie Královny.

V roce 750. výročí první dochované písemné zmínky o Ostravě slaví dvě jubilea také obvod Mariánské Hory a Hulváky, a to 650 let první písemné zmínky o Čertově Lhotce (původní název Mariánských Hor) a 110 let od povýšení Mariánských Hor na město.

Oslavy se budou konat tuto sobotu 27. května od 13 do 21 hodin. Program začíná v 10 hodin slavnostní mší v kostele Panny Marie Královny, na které zazní také skladby Antonína Dvořáka v podání pěveckého sboru.

Hlavní program se uskuteční ve sportovních areálech u kostela Panny Marie Královny v ulicích Raisově a Ludmilině (areál lukostřelců a bývalé TJ Baník). Ve 13 hodin vystoupí děti ze škol a zájmových skupin v obvodu, ve 14 hodin přijede vyslanec císaře Františka Josefa s udělením statutu města, kterého za slavnostních salv z kanónu přijme paní starostka Liana Janáčková. Následovat bude dobový program (kabaret, kankán, kejklíři, komedianti, fakíři a další).

Od 17 hodin budou předávána ocenění významným osobnostem obvodu a od 19.30 zahraje dobová kapela Clamortis. Po celou dobu bude pro návštěvníky k dispozici občerstvení z polní kuchyně, pro děti jsou připraveny hry, kolotoče a soutěže. V kostele bude probíhat výstava dobových fotografií. Vstup na akci je zdarma.

Oslavy pokračují v neděli 28. května, kdy od 16 hodin v kostele Panny Marie Královny vystoupí vokální skupina MARIKA Singers. Zazní například Hallelujah Leonarda Kohena, Tears in Heaven a další.