Originál Dražického kodexu na výstavě Ostrava nevídaná

Originál Dražického kodexu na výstavě Ostrava nevídaná

Další vzácný originál významné listiny, týkající se Ostravy, tzv. Dražický kodex, bude vystaven v Ostravském muzeu na výstavě Ostrava nevídaná.  

Součástí Dražického kodexu, který je datován do doby před rokem 1343, je Vypravování o zlých letech po smrti krále Přemysla Otakara II, v němž se nachází mimo jiné významná písemná zmínka o Moravské Ostravě. Odkazuje do roku 1279, kdy si 5. ledna přední církevní hodnostáři dojeli pro stvrzení volby pražského biskupa k olomouckému biskupu Brunovi, kterého našli právě ve městě Ostrava.

„Léta Páně 1279

Dne 5. ledna Tobiáš, zvolenec pražský, předeslav posly se zmocňujícím listem k ctihodnému muži biskupu olomouckému stran stvrzení své volby od arcibiskupa mohučského, jel na Moravu se ctihodnými muži, kanovníky pražskými, Řehořem, mistrem a děkanem pražským, s Alešem, proboštem olomouckým, a s Dětřichem, maje s sebou i jiné kaplany nižšího i vyššího stupně, a s četným průvodem urozených mužů světských. Našli olomouckého biskupa v biskupském městě jménem Ostrava, jež leží za krajem opavským na hranicích Polska a Moravy“, píše se mj. v kodexu.

Dražický kodex na výstavu zapůjčí Archiv Pražského hradu.

V Ostravském muzeu bude vystaven od středy 17. do neděle 21. května. Mimo toto období je zde k vidění po celou dobu konání výstavy faksimile vzácného dokumentu.