Osídlení místa sahá do pravěku

Osídlení místa sahá do pravěku
Připomínka lovců mamutů na Landeku

Lovci mamutů měli svá tábořiště na vrchu Landek už ve starší době kamenné, což dokládají četné archeologické nálezy. Nejvýznamnějším objevem je 48 mm vysoké torzo ženské postavy z krevele, kterému se říká Petřkovická venuše.

Archeologové našli důkazy o tom, že pravěcí lovci používali uhlí ze vycházejících na povrch jako palivo. Jde o první doložené použití černého uhlí na světě. Na bájném vrchu Landeku vybudoval v 8. století jedno ze svých početných hradišť slovanský kmen Holasiců.

První tábořiště: před 25 tisíci lety
Nalezení sošky Petřkovické venuše: 1958
Hradiště Holasiců na Landeku: 8. století