Ostrava nevídaná začíná

Ostrava nevídaná začíná

Dvě Petřkovické venuše, závěť biskupa Bruna s první zmínkou o Ostravě, obří mamutí kel nalezený v řece Odře…Unikátní výstavu Ostrava nevídaná připravilo k 750. výročí první písemné zmínky o našem městě Ostravské muzeum. Záštitu nad výstavou převzal primátor Tomáš Macura. Výstava je veřejnosti přístupná od pátku 24. března a potrvá do 2. července.

Ostrava nevídaná se skládá z šesti částí, které mapují nejen dlouhou historii osídlení místa až po současnost, ale také soustřeďují se na atributy, které Ostravu charakterizují. V každé sekci je vystaveno několik předmětů, které bude mít veřejnost možnost vidět vůbec poprvé.

„Ostrava má bohatou a úspěšnou minulost, na kterou můžeme být právem hrdí. Výstava nás seznámí s milníky cesty k „její velikosti“, jak je uvedeno v dovětku jejího názvu, bude prezentovat také nejnovější archeologické objevy nebo zajímavosti dosud ukryté v depozitářích. Věřím, že výstava obohatí naše znalosti o minulosti města a zároveň přispěje k oslavě výročí první písemné zmínky o Ostravě,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Málokteré město se může pochlubit osídlením sahajícím do doby paleolitu stejně jako Ostrava. Tuto dobu připomíná sekce Ostrava nejstarší, kterou budou reprezentovat jak staré nálezy z návrší Landek (Petřkovická venuše z doby před 25 tisíci lety), tak například mamutí kel nalezený nedávno v řece Odře. Kel bude vystaven pro veřejnost poprvé. Druhý fenomén představuje jantarová stezka, prastará obchodní cesta spojující sever a jih Evropy, jejíž přítomnost nám na Ostravsku dokládají nalezené antické mince.

„V Ostravě vystavíme řadu originálů. Hned na začátku závěť biskupa Bruna, v červnu bude v rámci výstavy k vidění originál Petřkovické venuše a dokonce její ne tak hezká sestřička nazvaná Druhá petřkovicá venuše. A to zdaleka není všechno. Opravdu se je na co těšit a přijít podívat,“ uvedla ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová.

Ostravu středněvěkou zastoupí zejména dochované významné historické listiny vztahující se k městu, či městská pečeť již se znakem koně.  Vždy na nějakou dobu budou vystaveny jejich originály, stále pak faksimile. Skutečnou perlou výstavy je originál závěti biskupa Bruna z roku 1267 považovaný za zakládací listinu města. Návštěvníci najdou název Ostravy ve třetím řádku nad prostřením přehybem závěti.

Nejnovější archeologické nálezy dokládají řemeslnou činnost, k vidění budou také předměty z nejbližších hradů i stříbrný mincovní poklad objevený přímo v centru Ostravy.

Ostrava pulzující zachycuje přerod Moravské Ostravy z malého řemeslnicko-zemědělského města v jedno z největších a nejvýznamnějších průmyslových center tehdejší habsburské monarchie. Stěžejním exponátem je litografie Ernsta Wilhelma Knippela z počátku 50. let 19. století zachycující Moravskou Ostravu a okolí při pohledu z Landeku. Jsou na ní zobrazeny mj. železárny ve Vítkovicích, doly, nádraží a trať Severní dráhy Ferdinandovy.

Zvláštní pozornost si zasluhují také řeky Ostravice a Odra. Sekce Ostrava na soutoku řek představuje unikátní nivní krajinu, která byla v minulosti protkaná spletí říčních meandrů a odstavených mrtvých ramen Odry i jejích přítoků Opavy a Ostravice.

V Ostravě poetické se návštěvník setká s díly výhradně ostravských, respektive regionálních malířů. Ze sbírky výtvarného umění Ostravského muzea byly vybrány kresby a grafické listy, které dosud nebyly vystavovány a jsou veřejnosti neznámé.

Staré fotografie ze sbírek Ostravského muzea v části Ostrava a lidé představují Ostravu jako město, kde se lidé rodí, vzdělávají, pracují, baví se, ale také umírají.