Ostrava si připomněla utrpení Židů

Ostrava si připomněla utrpení Židů
Věra Vaňková čte poslední dopis svého otce.

Utrpení židovských obyvatel Ostravy za druhé světové války si v pondělí 18. září připomněli u památníku prvního transportu Židů u ostravského Hlavního nádraží pamětníci a přímí aktéři událostí ze září 1942, kdy byly z Ostravy vypraveny čtyři transporty do Terezína. Pietního setkání se za město Ostravu zúčastnili náměstkové primátora Michal Mariánek a Zbyněk Pražák. Mezi pamětníky událostí patřila například i Věra Vaňková, která přečetla poslední dopis od svého otce, sama přitom musela nastoupit do jednoho z terezínských transportů. Z Ostravy byly v září roku 1942 do Terezína vypraveny celkem čtyři vlaky, v nichž bylo odvezeno dva a půl tisíce osob.Většina z nich byla z Terezína odvlečena do vyhlazovacích center na východě. Z 2 582 lidí se osvobození dočkalo pouze 152.