Petřkovická venuše je opět na pár dnů doma

Petřkovická venuše je opět na pár dnů doma
Primátor Ostravy Tomáš Macura s venuší

Krátce po poledni v úterý 6. června přivezla do Ostravského muzea jeho ředitelka Jiřina Kábrtová Petřkovickou venuši, aby ji za účasti primátora Tomáše Macury instalovala v rámci výstavy Ostrava nevídaná. K vidění bude do neděle 11. června do 17. hodin.

Stáří venuše je odhadováno na 23 tisíc let, originál této paleolitické kamenné plastiky je trvale umístěn v trezorovém depozitáři v Dolních Věstonicích Archeologického ústavu AV ČR v Brně. Ostravané ji mohli vidět v letech 2002, 2009, 2011 a naposledy v říjnu 2013. Tentokrát je Petřkovická venuše vystavována spolu se svou „sestřičkou“, tedy méně propracovanou figurkou podobného tvaru, která byla nalezena ve stejné době a stejným týmem. Petřkovickou nebo také Landeckou venuši objevil 14. července 1953 archeolog Bohuslav Klíma v lokalitě z období kultury mladšího gravettienu na Landeku. Jde o 4,6 cm vysoké bezhlavé torzo těla mladé ženy vyřezané z krevele. Nalezena byla pod mamutí stoličkou v místě pradávného sídliště lovců mamutů. V její blízkosti bylo nalezeno mnoho kamenných artefaktů a kosterních úlomků. Výjimečná je např. tím, že absence hlavy byl zřejmě autorův záměr nebo že na rozdíl od jiných „kyprých“ pravěkých venuší znázorňuje štíhlou ženu. Patří mezi zcela unikátní příklady pravěkého umění.

Sošky obou landeckých venuší mají nevyčíslitelnou historickou a vědeckou hodnotu, jde o vůbec první výtvarné umění na našem území. Petřkovická venuše přicestovala do Ostravy v původní krabičce z roku 1953. Vystavena je v trezorové vitríně ve 3. patře muzea.