Po korunovačních klenotech přijde čas na Ostravu nevídanou

Po korunovačních klenotech přijde čas na Ostravu nevídanou
Koruny císaře Napoleona Bonaparta

Denně v průměru 560 lidí, o víkendech 700. Nebývalým návštěvnickým úspěchem skončila v Ostravském muzeu výstava korunovačních klenotů. Od loňského 9. prosince do letošního 5. března ji navštívilo neuvěřitelných 24 368 návštěvníků! Tolik zájemců přijde jindy do muzea za celý rok. A to již 23. března začíná další lákadlo – unikátní výstava Ostrava nevídaná.

Tu připravilo muzeum ve spolupráci s Archivem města Ostravy jako jeden z dalších vrcholů oslav 750 let od první písemné zmínky o městě. Za cíl si klade ukázat to, co není návštěvníkům běžně dostupné nebo zatím nebylo vystaveno. Expozice se skládá ze šesti částí, které mapují historii území města od dob lovců mamutů po současnost a snaží se přiblížit život zdejších lidí v proměnách času.

Výstava Ostrava nevídaná s dovětkem „na cestě ke své velikosti“ potrvá od 24. března do 30. června.