Projekt městské knihovny Černé oči Ostravy k 750. jubileu města vrcholí

Projekt městské knihovny Černé oči Ostravy k 750. jubileu města vrcholí
Beseda s Norbertem Lichým

K oslavě výročí 750 let od první písemné zmínky o Ostravě rozsáhlým celoročním programem přispěla také Knihovna města Ostravy. Její projekt Černé oči Ostravy zahrnuje celkem čtyřicet různorodých akcí, které vrcholí nyní v listopadu. Ve spolupráci s významnými osobnostmi ostravské kultury, historiky, pedagogy, kronikáři i spisovateli byly připraveny komentované prohlídky v různých částech města, besedy, přednášky i workshopy či soutěže pro děti. Zapojilo se celkem dvanáct ostravských knihoven.

Do konce listopadu se ještě uskuteční přednáška Marka Weissbroda, pracovníka Muzea Beskyd, na téma hrady a zámky Ostravska, a to v pobočce na nám. Dr. Brauna v Ostravě – Svinově, jež proběhne 23. listopadu. Ostravské kolonie a život v nich i v historické Ostravě představí 28. listopadu Martin Jemelka v knihovně Opavská 6111 v Ostravě – Porubě. Setkání začínají vždy v 17.00 hodin.

Projekt Černé oči Ostravy slavnostně ukončí koncert folklórních muzik ze ZUŠ E. Runda pod vedením pedagožky Jarmily Červenkové, který je pořádán společně s mezinárodním festivalem Musica Pura. Hudební přehlídkou provede Jan Rokyta, umělecký vedoucí Ensemble Flair a umělecký ředitel festivalu Musica Pura. Akce se uskuteční v úterý 14. listopadu v 17.00 hodin ve společenském sále Knihovny města Ostravy.

Cílem projektu Černé oči Ostravy je podpora aktivního sebevzdělávání obyvatel města, podpora a rozvoj pozitivního vztah lidí k místu, ve kterém žijí a k jeho bohaté historii.

Projekt Černé oči Ostravy je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.