První ostravská pečeť s obrazem koně

První ostravská pečeť s obrazem koně
Na snímku listina s pečetí koně z roku 1426

Znak koně, tolik charakteristický pro Ostravu, tu existuje už hodně dlouho. Je zobrazen na první dochované ostravské pečeti na listině vydavatele Lorka ze Šonova a jeho bratra Mikuláše ze dne 11. listopadu 1426.

Tato listina s pečetí mimo jiné dokladuje existenci městské kanceláře.

Města používala heraldické znaky již od svých počátků v dávném středověku. Znak byl často udělován panovníkem jako určitá pocta a privilegium. Pečetidla s městským znakem stvrzovala významné listiny, znaky zdobily městské vlajky i vojenské prapory.

Na snímku listina s pečetí koně z roku 1426