Putovní výstavu hostí Poruba a Nová Ves

Putovní výstavu hostí Poruba a Nová Ves
Na vernisáži výstavy v Porubě.

V květnu se přestěhovala putovní výstava Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, která je připravena při příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě, do dalších dvou městských obvodů, a to do Poruby a Nové Vsi.

Čtyři základní panely výstavy jako obvykle provázejí návštěvníka dějinami města v období pravěku, středověku, v 19. a 20. století, pátý panel je specifický pro každou z městských částí.

Panel věnovaný městskému obvodu Poruba poukazuje prostřednictvím kostela a zámku na minulost obce, ale především zdůrazňuje proměnu vsi v „socialistické město“ v 50. letech 20. století. Rovněž připomíná nejvýznamnější objekty obvodu, jako jsou areál Vysoké školy báňské – Technické univerzita Ostrava či Fakultní nemocnici Ostrava. Výstava je umístěna v mezipatrech schodiště porubské radnice. Vernisáž se uskutečnila 3. května v obřadní síni radnice, poté následoval koncert vážné hudby v podání členů Janáčkovy filharmonie. Expozici porubští rozšířili ještě o doprovodnou část – výstavu Zajímavosti Poruby v číslech, instalovanou na osmi panelech věnovaných dějinám tohoto ostravského obvodu.

Panel městského obvodu Nová Ves akcentuje existenci a zajímavou historii kulturní památky kostela sv. Bartoloměje U Hrůbků, stejně jako význam vybudování vodárny v tomto katastru pro město. Do života Nové Vsi výrazně zasahuje řeka Odra, jejíž síla se nejvýrazněji projevila v roce 1997. Vernisáž výstavy byla součástí setkání hasičských praporů, konaného u příležitosti 120. výročí založení zdejšího hasičského sboru, a to v sobotu 6. května  v areálu TJ Sokol Nová Ves. Slavnosti se zúčastnil primátor města Ostravy Tomáš Macura. Připomenuto bylo i 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě. K vidění pak je výstava od 9. do 31. května v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Nová Ves.