„Radniční“ muzejní noc letos také s Brunem ze Schauenburku

„Radniční“ muzejní noc letos také s Brunem ze Schauenburku
Návštěvníci hovořili s primátorem Tomášem Macurou

Ostravská muzejní noc se konala letos již podeváté. V sobotu 10. června vpodvečer ji zahájil   na Prokešově náměstí primátor města Ostravy  Tomáš Macura spolu s ředitelkami Archivu města Ostravy Blaženou Przybylovou a Ostravského muzea Jiřinou Kábrtovou za mocného doprovodu návštěvníků akce, kteří foukali do pouťových frkaček.

A protože je letošní rok mimořádný oslavami 750 let od první písemné zmínky o Ostravě, přijel nejen posel z Hukvald na bílém koni, zbrojnoši a válečníci, ale také zvláštní host – biskup Bruno ze Schauenburku, který právě před třemi čtvrtinami tisíciletí, v roce 1267, vydal svůj testament, v němž zmiňuje jako vůbec první lokalitu s názvem Ostrava. Ten také slavnostně pokřtil spolu s primátorem a ředitelkou archivu Blaženou Przybylovou novou knihu o nejstarší historii města s názvem „Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města“. Před budovou Nové radnice poté historický program pod názvem „Stará Ostrava vypravuje“ nabízel starou hudbu, rytířské souboje, obrázky ze života našich předků, katovnu, soutěže pro děti a spoustu další zábavy.

Zájemci se mohli také zúčastnit prohlídky reprezentačních prostor Nové radnice, která je největším radničním komplexem v republice. Prohlédli si sál zastupitelstva, síň rady města, zasedací místnosti a další prostory. Dozvěděli se hodně o historii radnice, v kanceláři primátora je pak přijal osobně primátor města Ostravy Tomáš Macura, který si s nimi popovídal a odpověděl na jejich otázky.

Celkem této možnosti využilo 544 osob, a to nejenom občanů Ostravy, ale také návštěvníků z Brna, Prahy, Havířova, Bílovce i dalších měst. Rekordman byl na prohlídce radnice už podesáté. Primátora města Tomáše Macury se hosté ptali například na Ostravici, Myslivnu, Skelet, novou tramvajovou trať v Porubě či obchvat města.

Zvláštní zážitek skýtala návštěva vyhlídkové věže Nové radnice, která je také nejvyšší radniční věží v ČR. Pohled na večerní Ostravu z výšky 73 metrů si vychutnalo 752 návštěvníků.

Ostravská muzejní noci se po celé Ostravě účastnilo 39 institucí a organizací zabývajících se kulturou a vzděláváním – muzea, galerie, knihovny, školy, technické památky, kavárny, kluby, cirkus i centra se speciálním zaměřením.  Nechyběly výstavy, komentované prohlídky, přednášky, projekce, koncerty, workshopy, tvůrčí dílny nebo scénická vystoupení.