Také některé obvody mají dlouhou historii

Také některé obvody mají dlouhou historii
Záběr z oslav 750 let Svinova.

Základ města a dodnes i jeho přirozené centrum tvoří Moravská Ostrava. Tato lokalita byla poprvé zmíněna v závěti olomouckého biskupa 29. listopadu 1267, v lednu 1279 se pak o ní píše jako o městě, v němž právě přebýval olomoucký biskup.

I když první písemné zmínky o čtyřech dnešních částech města pocházejí již z období před rokem 1267 (Slezská Ostrava 1229, Plesná 1255, Hrušov 1256, Svinov1265), dominantní postavení zde mělo od středověku město Ostrava, později s přídomkem Moravská. Integrační proces probíhající v letech 1924–1976 představoval připojování 33 původně samostatných obcí k Moravské Ostravě, od roku 1946 již jen Ostravě bez přídomku moravská, protože součástí se staly i obce ležící na slezské straně.

Na snímku záběr z oslav 750 let Svinova.