Tržní právo udělil městu už Karel IV

Tržní právo udělil městu už Karel IV
Originál listiny Karla IV. ze 17. 5. 1362

Ostrava byla ve středověku významným střediskem pro biskupské vesnice v okolí. Jeho jádro tvořilo čtyřúhelníkové náměstí, které se ve stejném místě zachovalo dodnes (Masarykovo náměstí).

V roce 1362 Ostravě král a císař Karel IV. udělil právo konání 16denního výročního trhu. Privilegium znamenalo zvýšení prestiže Ostravy, díky němuž se město na levém břehu Ostravice mohlo ve 14. století proměnit v důležitý bod na mapě středověkých trhovců.

Na snímku originál listiny Karla IV. ze 17. 5. 1362