Vrcholí Černé oči Ostravy – zážitky, které vám nevezmou

Vrcholí Černé oči Ostravy – zážitky, které vám nevezmou
Koncert folklorních muzik

Jedna z nejvýraznějších akcí projektu Černé oči Ostravy, koncert folklórních muzik, se uskutečnila v úterý 14. listopadu ve společenském sále při Hudebním oddělení Knihovny města Ostravy. Folklórní soubory, jmenovitě Iskérky, Strunečky a Husličky pod vedením pedagožky Jarmily Červenkové, které jsou ze ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě,  zanechaly v posluchačích silnou stopu. Hudební přehlídkou provedl přes 80 hostů pan Jan Rokyta, umělecký vedoucí Ensemble Flair a umělecký ředitel festivalu Musica Pura.  

Projekt Černé oči Ostravy zahrnuje soubor celkem čtyřiceti různorodých akcí. Programy se uskutečňují ve spolupráci s významnými osobnostmi ostravské kultury, historiky, pedagogy, kronikáři i spisovateli. Byla uvedena řada komentovaných prohlídek v různých částech města, besedy, přednášky i workshopy či soutěže pro děti. Zapojeno je celkem dvanáct ostravských knihoven. Cílem je podpora aktivního sebevzdělávání obyvatel Ostravy a šířit informovanost o kulturním dědictví Ostravy.

Do konce listopadu se uskuteční ještě přednáška Marka Weissbroda, pracovníka Muzea Beskyd, na téma hrady a zámky Ostravska, a to v pobočce na nám. Dr. Brauna v Ostravě – Svinově, jež proběhne 23. listopadu. Ostravské kolonie a život v nich i v historické Ostravě představí 28. listopadu Martin Jemelka v knihovně Opavská 6111 v Ostravě – Porubě. Setkání začínají vždy v 17.00 hodin.

Projekt Černé oči Ostravy je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.