Výstava končí své putování po obvodech

Výstava končí své putování po obvodech

Putovní výstava s názvem Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, kterou připravil u příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě Archiv města Ostravy, již prošla téměř všemi 23 ostravskými městskými obvody kromě dvou posledních – Třebovic a obvodu Radvanice a Bartovice.Tak jako pokaždé má výstava čtyři základní panely, které provázejí návštěvníka prostřednictvím nejdůležitějších časových mezníků dějinami města v období pravěku, středověku a v 19. a 20. století. Pátý panel je věnován obvodu, v němž se právě výstava nachází.

Panel věnovaný městskému obvodu Radvanice a Bartovice přináší v kostce průřez historií těchto dvou kdysi samostatných obcí, a to od dob, kdy se ještě jednalo o malé zemědělské vesnice, až do nepříliš vzdálené minulosti, kdy zde vznikly významné průmyslové podniky a netěžební báňské organizace. Připomenuty budou také dějinné události z náboženského či společenského života obce a zlomové okamžiky politického dění.

Vernisáž výstavy se uskuteční 4. prosince v 16 hodin ve Společenském domě v Bartovicích. Veřejnosti bude přístupná až do 31. prosince ve všedních dnech od 9 do 18 hodin.

Panel věnovaný městskému obvodu Třebovice připomíná mj. rod Stonawských, z něhož pocházely významné umělecké osobnosti, jakými byly spisovatelka Marie Stona a výtvarnice Helena Scholzová-Železná, dále historické objekty – kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo zaniklý třebovický zámek, a také jednu ze současných dominant obce, Elektrárnu Třebovice.

Vernisáž se bude konat 5. prosince v 14.30 hodin v radnici tohoto městského obvodu. Veřejnosti bude přístupná ve všední dny od 9 do 17 hodin, a to do 29. prosince.