Výstava Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti putuje do centra města

Výstava Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti putuje do centra města
Putovní výstava - ilustrační foto

Ve druhé půlce prázdnin bude výstava s názvem Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, která symbolizuje cestu, kterou naše město urazilo na své pouti od pravěku až po současnost, k vidění v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 7. srpna v 16 hodin v Galerii MOaP v prvním patře radnice obvodu na náměstí Dr. E. Beneše. 

Výstava byla připravena při příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě Archivem města Ostravy. Postupně během roku prochází všemi ostravskými obvody. Čtyři základní panely jsou společné, další panel se zabývá významnými mezníky v dějinách obvodu, v němž se výstava právě nachází.

Panel věnovaný městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz do značné míry doplňuje, respektive rozšiřuje informace přinášené na čtyřech základních panelech a podtrhuje úlohu, jež připadla Moravské Ostravě jako krystalizačnímu jádru současné moravsko-slezské metropole. U sousedního Přívozu pak vyzvedává naprosto jedinečný přerod někdejší malé zemědělské vesnice v moderní průmyslové město v průběhu 19. století.

Výstava Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti je v centrálním městském obvodu doplněna o výstavu „Vycházky pod kloboukem“, díky kterým mohou zájemci už třetím rokem putovat historií a dneškem Moravské Ostravy a Přívozu. Na panelech jsou připomenuty vycházky historickým centrem, Sokolskou ulicí, třídou 28. října, ulicemi Poděbradovou, Výstavní, Gajdošovou a dalšími.  

Obě výstavy budou veřejnosti přístupné v úředních hodinách až do konce srpna.