Výstava Ostrava nevídaná vstupuje do posledního týdne

Výstava Ostrava nevídaná vstupuje do posledního týdne
Prezentace mamutího klu vzbuzuje pozornost

Průřez bohatými dějinami Ostravy, ale především předměty, které ještě širší veřejnost neměla nikde možnost vidět, nabízí Ostravské muzeum od letošního března na výstavě nazvané Ostrava nevídaná na cestě ke své velikosti. Výstava, která se koná k 750. výročí první dochované písemné zmínky o Ostravě, bude ukončena v neděli 2. července.

Originály vzácných listin už sice byly odvezeny zpátky do archivů, jsou zde ale k vidění jejich faksimile. V části nazvané Ostrava středněvěká je to Dražický kodex, testament biskupa Bruna s první dochovanou písemnou zmínkou o Ostravě nebo privilegium Karla IV. konat ve městě výroční trh, tedy listiny významné pro Ostravu. Vystaveny jsou také nejnovější archeologické nálezy dokládající řemeslnou činnost, předměty z nejbližších hradů i mincovní poklad, objevený přímo v centru Ostravy.

Kel půjde do soutěže

Mezi návštěvníky, zejména mezi dětmi, je nejobdivovanějším exponátem mohutný mamutí kel, nedávno vyzdvižený z řečiště Odry a restaurovaný, který se nachází spolu s kopií Petřkovické venuše a dalšími nálezy z doby lovců mamutů v části Ostrava nejstarší. „Prezentaci mamutího klu chceme pro její úspěch přihlásit do celostátní muzejní soutěže Gloria musaealis, která hodnotí činnost muzeí jako strážců národního kulturního dědictví České republiky,“ říká ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová. Zároveň dodává, že návštěvnost výstavy Ostrava nevídaná se blíží šesti tisícům, nejvíce lidí si ji nenechalo ujít o Ostravské muzejní noci, kdy přišlo 2000 zájemců.

Někteří z návštěvníků přicházejí i opakovaně a studují zajímavé a málo dostupné informace například o unikátní nivní krajině, která byla v minulosti protkaná spletí říčních meandrů a odstavených mrtvých ramen Odry i jejích přítoků Opavy a Ostravice s úzce specializovanými živočichy a rostlinami, dnes kriticky ohroženými. Jiní si prohlížejí staré fotografie z muzejních sbírek nebo práce regionálních malířů.

Přednáška o venuších

V závěrečném týdnu výstavy bude přednášet historik Marek Zágora na téma Petřkovická venuše a její méně či více známé „kolegyně“, a to v Ostravském muzeu ve čtvrtek 29. června v 17 hodin. Jako venuše se označují pravěké ženské figurky, které byly vytvářeny v mladším paleolitu v oblasti celé Eurasie. Jsou vyrobeny z různých materiálů (z kamene, keramiky, mamutoviny, kostí nebo paroží) a zvýrazněny jsou na nich ženské rysy jako ňadra, hýždě nebo široká pánev. Vedle kyprých venuší, které převažují, se objevují i štíhlé jako např. proslulá Petřkovická venuše, od jejíhož objevení uplyne příští rok již 65 let. Soška o velikosti 4,6 cm zpodobňující bezhlavé torzo těla mladé ženy vyřezané z krevele ležela pod mamutí stoličkou na Landeku v místě sídliště lovců mamutů. Přednáška představí slovem a obrazem i další zajímavé venuše, které se do současnosti zachovaly.

Upozorňujeme návštěvníky, kteří si nechtějí nechat tuto mimořádnou výstavu ujít, na změnu otevírací doby z důvodu konání akce Festival v ulicích: v sobotu 1. července bude muzeum otevřeno od 9 do 17 hodin.