Výstava putuje do Plesné a obvodu Ostrava-Jih

Výstava putuje do Plesné a obvodu Ostrava-Jih
Z vernisáže expozice v předsálí kina Luna v Ostravě-Jihu

Výstava Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, symbolizujícím ve zkratce cestu, kterou naše město urazilo na své pouti od pravěku po současnost, v červenci putuje do Plesné a obvodu Ostrava-Jih, ve kterém se zdrží celé dva prázdninové měsíce.

Čtyři základní panely provázejí ve všech městských obvodech návštěvníka prostřednictvím nejdůležitějších časových mezníků dějinami města v období pravěku, středověku, v 19. a 20. století. Další panel je věnován obvodu, v němž se právě výstava nachází.

Městský obvod Jih má výjimečně „svoje“ panely dva. Ty připomínají vznik nejstarších církevních i světských památek a architektonicky pozoruhodné stavební celky, jakými bezpochyby jsou Jubilejní kolonie v Hrabové a tzv. Vzorné sídliště v  Zábřehu. Pozornost je věnována rovněž osobnostem Vojtěcha Martínka a Jaromíra Šavrdy. Expozice je umístěna v předsálí kina Luna, kde bude k vidění do 31. srpna denně od 14 do 20 hodin.

Panel věnovaný Plesné připomíná starobylost obce symbolizovanou její dominantou – barokním kostelem sv. Jakuba Staršího z roku 1787. Rolnická záložna v Plesné, která byla ustanovena v roce 1870, byla nejstarším českým úvěrním spolkem na slezském venkově. Moderní tradici představuje oblíbený folklorní festival Májová Plesná. Výstava bude veřejnosti přístupná od 10. do 31. července v zasedací místnosti úřadu během úředních hodin.