Výstava Století plné zvratů aneb Ostrava ve 20. století

Výstava Století plné zvratů aneb Ostrava ve 20. století
Účastníci vernisáže výstavy ve vestibulu Nové radnice

Pravidelná zářijová výstava, kterou připravuje Archiv města Ostravy ve vestibulu Nové radnice, je letos zasvěcena, jak jinak, 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě. Od slavnostní vernisáže 4. září až do 29. září je zde přístupná veřejnosti pod  názvem Století plné zvratů aneb Ostrava ve 20. století v pracovní dny od 8 do 19 hodin, v soboty a neděle od 9 do 19 hodin. V pořadí již dvacátý ročník výstavy zahájil primátor Tomáš Macura a ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová.

Letošní výstava časově i tematicky navazuje na tu loňskou, v níž byl připomenut jedinečný přerod Ostravska v průběhu 19. století. Tam, kde bylo pomyslné vyprávění před rokem ukončeno, nyní plynule na deseti panelech pokračuje líčením událostí 20. století a jejich odrazem v dějinném vývoji Ostravy. Cílem výstavy je s pomocí dobových dokumentů zprostředkovat nejdůležitější mezníky a zlomové okamžiky, které určovaly politické, hospodářské a sociální dění na Ostravsku v dramatickém, stále se zrychlujícím a proměňujícím 20. století, a to od časů habsburské monarchie a jejího rozkladu, přes vznik novodobého československého státu až po rozpad jeho federativního uspořádání.

Výstava přibližuje postupnou integraci obcí Ostravska do podoby současného statutárního města, nacionální a sociální rozpory ve společnosti, s nimiž souviselo rozpoutání dvou světových válečných konfliktů, i nástup totalitárních režimů. Připomíná složité období obnovování pluralitní demokracie a ekonomické transformace po pádu komunismu. Výstava může být i příležitostí ke konfrontaci vlastních zážitků a vzpomínek se svědectvím archivních pramenů.